Hoe maak ik een nieuwe metadata set in Prostream?

Metadata zijn gegevens (data) die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata over een bepaald document kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, het aantal pagina’s en de taal waarin het document is opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata bij bepaalde data in digitaal format, heeft als voordeel dat die data makkelijker gevonden kunnen worden.

Met metadata geef je documenten waardevolle context. Door middel van sets zorg je dat alle documenten in een map voorzien worden van extra eigenschappen (items) die relevant zijn voor jouw project.

Meta data sets zijn een samenstelling van metadata items in een vaste volgorde. Je kunt items in meerdere sets gebruiken en per set verplicht maken.

Metadata set aanmaken vanuit de organisatie

Klik in je beginscherm in Mijn Overzicht op Metadata (pijl omlaag). Kies voor Nieuwe meta data set. Vul een naam in van de nieuwe meta data set en voeg indien nodig een of meerdere metadata items in. Je kunt de metadata set nu opslaan als klad (om eventueel later nog te bewerken, een conceptversie) of om definitief te publiceren. De metadata set wordt dan zichtbaar in het beginscherm van je sets.

Metadata set aanmaken vanuit een project

Kies het project waaraan je een metadata set wil toevoegen. Klik op Beheer en vervolgens op Metadata. Volg nu dezelfde stappen als hierboven omschreven. Je metadata set is nu van toepassing op je projectmappen. 

In de onderstaande video kun je ook bekijken hoe je precies een set of item aanmaakt.