Hoe maak ik gebruik van de project werkbalk?

Project werkbalk


Na het aanmaken van een project, wordt het project automatisch geopend en krijg je een overzicht te zien van de zojuist toegevoegde planning. Boven in het scherm, onder het Leanstream logo, vind je de project werkbalk. 


In de project werkbalk vind je de volgende functionaliteit om het project aan te passen: 

  1. Nieuwe planning: voeg een nieuwe planning toe aan het huidige project. 
  2. Planning aanpassen: pas de gegevens van de huidige planning aan. 
  3. Project aanpassen: pas de gegevens van het huidige project aan.  
  4. Bedrijf koppelen: koppel een bedrijf aan het huidige project.  
  5. Speciale dagen: selecteer welke dagen in de planning onwerkbaar of vakantiedagen zijn. Deze dagen worden vervolgens grijs of rood gekleurd en de kaarten in de planning worden opgeschoven.Project menu 

Het project menu staat aan de linkerkant van het scherm in een geopend project. In het menu vind je een overzicht van alle gekoppelde bedrijven (1) binnen het huidige project. Alle gekoppelde bedrijven worden met hun eigen kleur aangegeven. Druk op de drie verticale punten achter een gekoppeld bedrijf (2) om het bedrijf te Ontkoppelen of te Bewerken.Onder de lijst met gekoppelde bedrijven staat een overzicht van alle planningen die in het project zijn toegevoegd (3). Klik op de drie verticale punten achter een planning (4) om de planning te Dupliceren, Verwijderen, Vergrendelen

 (de planning kan niet meer worden aangepast) of te Exporteren.