Hoe pas ik de rechten van gebruikers aan in Prostream?

ERechten aanpassen van gebruikers

In een project zitten vaak meerdere projectleden. Voor ieder lid kun je bepalen wat hij/zij mag zien en doen binnen een project(map). Het toekennen - of afnemen - van deze rechten gaat als volgt:

1. Rechten toekennen vanuit Documenten

1. Klik op Mijn overzicht op een project waarin je gebruikersrechten wilt aanpassen.

2. Klik op Documenten.

3. Ga met je muis op een map staan waarbinnen je de rechten van een gebruiker wilt aanpassen en klik nu op Bewerk toegang. Je ziet nu een overzicht van de huidige projectleden.

4. Je ziet nu meerdere rechten die het projectlid heeft. Selecteer het projectlid waarvan jij zijn/haar rechten wil aanpassen en vink aan en uit wat hij/zij mag zien en/of doen.

2. Rechten toekennen vanuit Beheer

Een tweede manier om rechten van een projectlid aan te passen, is via Beheer. Hoe dit werkt, zie je hieronder.

1. Klik in Mijn Overzicht op een project waarin je gebruikersrechten wilt aanpassen.

2. Klik op Beheer.

3. Klik vervolgens op Toegang

3. Selecteer bij Persoon diegene van wie je de gebruikersrechten wilt aanpassen. Je ziet nu een overzicht van mappen waaraan hij/zij gekoppeld is.

4. Vink nu - eventueel bij meerdere mappen - aan en uit wat hij/zij mag zien en/of doen.

Een groen groeps-icoon bij een machtiging laat zien dat deze gebruiker gemachtigd is omdat deze gebruiker lid is van een groep die een machtiging op de map heeft gekregen.