Hoe voeg ik een formuliertemplate toe aan Prostream?

Formulieren toevoegen aan kwaliteitscontrole Prostream

In Prostream voeg je makkelijk formulieren toe die je kunt gebruiken bij de kwaliteitscontrole van documenten. In deze formulieren stel je de vragen die je beantwoord wilt zien. Degene die de kwaliteit checkt, kan deze vervolgens eenvoudig kan invullen/beantwoorden.


Het toevoegen van een formulier template gaat als volgt:

1. Ga in Mijn Overzicht naar Beheer

2. Klik op Kwaliteitscontrole 

3. Selecteer Nieuw formulier sjabloon 

4. Vul de titel in van het formulier (bijvoorbeeld 'Controle plattegrond X')

5. Vul bij nieuwe sectie een sectie in die je gecontroleerd wil hebben (bijvoorbeeld 'elektra eerste verdieping')

6. Vul bij nieuw vraag item een of meerdere vragen in die hierop van toepassing zijn (bijvoorbeeld 'zitten alle stopcontacten op de juiste hoogte?') en geef aan hoe deze vraag beantwoord kan worden. Je hebt de keuze uit:

  • Datum: optie als je bijvoorbeeld wilt weten wanneer werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  • Getal: hier kun je bijvoorbeeld een waarde toevoegen die moet worden behaald, met of zonder bereik. 
  • Ja/Nee: als een vraag geen verdere toelichting behoeft, kun je deze optie kiezen.
  • Keuze: hier kun je meerkeuze-opties toevoegen.
  • Status: wat is de status van werkzaamheden? Denk aan Nog te voltooien, Lopend, et cetera.

Tekst: wanneer een toelichting nodig is, selecteer je deze optie. 

7. Klik op Opslaan als klad wanneer het formulier nog net definitief is en op Opslaan en publiceren wanneer dit wel zo is. Je formulier-template is nu zichtbaar in het overzicht.