Importeren van een (Docstream) mappenstructuur binnen Prostream

Prostream biedt de mogelijkheid om op basis van een Excel (.xlsx) template snel grootte hoeveelheden mappen aan te maken.

Binnen het documenten tabblad van Prostream is het mogelijk om zowel op hoofdniveau als binnen een map een .xlsx bestand te uploaden met daarin de basis voor een mappenstructuur. 

Door de optie 'Importeer mappen template' te kiezen, krijg je een upload modal waar je het betreffende excel bestand selecteert. Als het bestand gevalideerd is, worden de mappen aangemaakt. 

De template voor het aanmaken van een mappenstructuur vindt je hier

Bij het importeren is het belangrijk rekening te houden met speciale tekens zoals komma's, apostrof en schuine strepen. Mocht er een import niet lukken, dan is de kans groot dat er een speciaal teken in de template is opgenomen die niet is toegestaan.