1. Druk onder Media op het camera-icoon om de bijlage(s) te tonen. 
  2. Druk op de bijlage die je wil bewerken.


  3. Volg stap 4 t/m van 4.2 Bijlage(s) toevoegen aan een Item.