Prostream - Update week 13

Release #34

  feature

Zoeken in mappen

Mappen en submappen kunnen voortaan toegepast worden als filter bij een zoekopdracht. Hierdoor vind je bestanden sneller en kun je notificaties instellen voor bepaalde mappen.

Je zoekt in een map door er met je rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor Zoeken in deze map.

  feature

Bestandsgegevens in eigen volgorde

Je kunt nu binnen jouw documenten zelf bepalen in welke volgorde de data over deze documenten wordt weergegeven. De naam en het bestandstype staan standaard vooraan, maar hierin kunnen nu wijzigingen worden aangebracht. Ook kun je deze verwijderen, zodat ze helemaal niet meer zichtbaar zijn in een specifieke map.

Let op: Om de volgorde aan te passen, moet er een metadataset zijn gekoppeld aan de map.

 feature
  Collectiemap

De nieuwe collectiemap biedt de mogelijkheid om acties uit te voeren op documenten uit verschillende mappen. Deze map is een tijdelijke opslag.

Documenten uit meerdere mappen kunnen aan de collectiemap worden toegevoegd. Op die manier kun je in één keer bestanden downloaden, delen of een gecombineerde B|M-weergave bekijken. De collectiemap laat ook de originele locatie van ieder bestand zien, zodat je hier makkelijk heen kunt navigeren.

Bestanden blijven in de collectiemap staan tot ze worden verwijderd. Selecteer een bestand om het te verwijderen uit de collectie.

 verbetering
  Iconen per bestandstype

Elk type bestand heeft voortaan een eigen, herkenbaar icoon.

 verbetering
  Dubbelklikken om te downloaden

Je kunt nu dubbelklikken op een bestand om het te downloaden.

 verbetering
  Maplocatie in het zoekresultatenscherm

In de zoekresultaten wordt de map waar het bestand in staat nu rechts van de documentnaam weergegeven, in plaats van eronder.

 verbetering
  Zoeken en filteren

In het zoeken en filteren zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd:

  • Filteren op alle type velden werkt nu goed;
  • Op sommige metadata-velden werkte het filteren niet. Nu is het wel mogelijk om op elke soort metadata te filteren.