Wanneer betaal ik voor Prostream?

Je betaalt maandelijks aan het einde van de maand.

De eerste betaling vindt plaats wanneer jouw gratis trial afloopt. Je geeft een machtiging om de betaling te innen aan het einde van de maand. Je doet dus meteen een betalingsactie, waarmee je ons het recht geeft om aan het einde van de maand het bedrag af te schrijven.