Wat houdt Beheer in binnen Prostream?

Beheer Prostream

Links in beeld zie je het groeps-icoontje. Dit is het icoontje van de Beheer-module binnen Prostream. Je vindt hier:

1. Metadata: via deze weg kun je nieuwe metadata items en metadata sets aanmaken en beheren. 

2. Kwaliteitscontrole: via deze weg kun je formulier templates, snag templates en vraag items aanmaken en beheren. 

3. Gebruikers en Groepen: hier kun je projectleden zien en - als administrator - gebruikers toevoegen, rollen toewijzen en verwijderen. 

4. Toegang: in deze module kun je rollen van gebruikers met betrekking tot mappen en documenten toekennen en beheren.