Wat is een slimme map in Prostream?

Slimme mappen

In je Projecten vind je bij Documenten je mappen. Hierin kun je documenten uploaden die van belang zijn voor het project. Naast een normale mappenstructuur kan je gebruikmaken van slimme mappen die automatisch gevuld worden met documenten op basis van type of tags. Deze type of tags kun je zelf bepalen en aangeven bij het aanmaken van een nieuwe slimme map