Hoe koppel ik Docstream aan 12Build?

12Build koppeling

De 12Build koppeling maakt het mogelijk om één map, inclusief submappen, in Docstream te selecteren en vervolgens direct te exporteren naar 12Build. Na het afronden van het proces komt er in Docstream achter de  geëxporteerde map een 12Build icoon. De map komt in 12Build in een “externe sync map” terecht . Deze externe sync map is alleen zichtbaar voor de beheerder. Daarnaast is er de “live map” die ook zichtbaar is voor de onderaannemers.


 De 12Build koppeling gebruiken 

  1. Als de koppeling eenmaal gemaakt is, klik je in Docstream met de rechtermuisknop op de gewenste map en selecteer je in het Actiemenu 12Build export
  2. Er wordt een nieuw venster geopend waarin je kan aanvinken welke projecten, en eventueel submappen, je naar 12Build wil exporteren. 
  3. Druk tenslotte op Exporteren om het exporteren te bevestigen.


Als het exporteren gelukt is, verschijnt er een venster met de melding Exporteren is gelukt. Tevens zie je achter de geëxporteerde map(pen) een 12Build icoon staan (4). De map met documenten wordt vervolgens beschikbaar in je 12Build project.


Benodigde gegevens 

Voordat je aan de slag kan gaan met de koppeling, moet het 12Build project eerst aan Docstream worden gekoppeld. Voor het koppelen, heb je de volgende gegevens nodig: