Hoe pas ik de status van een Documenten aan?

Documenten een status geven

  1. Selecteer in de Navigatie de map waarin de bestanden staan die je een status wil geven. 
  2. Vink in het Documentoverzicht de bestanden aan die je een status wil geven.

  3. Klik met de rechtermuisknop op één van de geselecteerde bestanden, selecteer Status in het Actiemenu en vervolgens Vrijgeven, Afkeuren of Definitief.


    De status wordt aan de geselecteerde bestand(en) gegeven en is achter de bestanden te zien (4).

Statussen ongedaan maken

  1. Selecteer in de Navigatie de map waarin de gewenste bestand(en) staan. 
  2. Vink in het Documentoverzicht de bestanden aan waarvan je de status(sen) ongedaan wil maken. 
  3. Klik met de rechtermuisknop op één van de geselecteerde bestanden selecteer Status en vervolgens Vrijgeven ongedaan maken, Afkeuren ongedaan maken of Definitief ongedaan maken.


    De status van de geselecteerde bestand(en) wordt ongedaan gemaakt.