Hoe voeg ik een of meerdere bijlages toe aan een item?

Bijlage(s) toevoegen aan een Item

Scroll bij het geopende Item naar onderaan de informatiepagina om de Media categorie te vinden. Je kan hier een foto maken met de camera of een foto uit de Fotobibliotheek selecteren en als bijlage toevoegen.

Foto maken en als bijlage toevoegen

  1. Druk op het camera-icoon.
    Er wordt een melding getoond.
  2. Druk in de melding op Camera.



  3. Gebruik de camera om één of meerdere foto's te maken. De gemaakte foto's zullen onderin het camera venster worden toegevoegd. Druk zodra je klaar bent met het maken van foto's op één van de foto's onderin het camera venster.



    Er wordt een nieuw scherm getoond waarin je de geselecteerde foto kan verwijderen (4) of je vinger als stift kan gebruiken om op de foto te tekenen (5). Onder de foto kan je de kleur (6) en de dikte van de stift aanpassen (7). Om bewerkingen aan de foto te verwijderen, druk je op de pijl rechtsonder (8). Druk zodra je klaar bent met het bewerken van de foto rechtsboven op Opslaan (9). Alle gemaakte foto's zijn nu als bijlage toegevoegd aan het Item.