Hoe maak ik een nieuw metadata item aan in Prostream?

Metadata zijn gegevens (data) die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata over een bepaald document kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, het aantal pagina’s en de taal waarin het document is opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata bij bepaalde data in digitaal format, heeft als voordeel dat die data makkelijker gevonden kunnen worden.

Met metadata geef je documenten waardevolle context. Door middel van sets zorg je dat alle documenten in een map voorzien worden van extra eigenschappen (items) die relevant zijn voor jouw project.

Metadata item aanmaken vanuit Mijn Overzicht

Klik in je beginscherm in Mijn Overzicht op het icoontje van Beheer en vervolgens op het icoontje van Metadata (pijl omlaag).

  1. Kies Nieuw metadata item.
  2. Geef het item een naam en vul eventueel een omschrijving in.
  3. Kies wat voor type item het is: datum, getal, keuze, ja/nee, status (in behandeling, te voltooien of afgerond) of tekst.
  4. Klik vervolgens op Opslaan en je nieuwe metadata item is aangemaakt. 

Metadata item aanmaken vanuit een project

Kies het project waaraan je een metadata item wil toevoegen. Klik op Beheer en vervolgens op het Metadata-icoontje. Volg nu dezelfde stappen als hierboven omschreven. Je metadata item is nu van toepassing op je projectmappen.