Hoe importeer ik een mappenstructuur in Prostream?

Prostream biedt de mogelijkheid om op basis van een Excel (.xlsx) template snel grote hoeveelheden mappen aan te maken.

Binnen Prostream is het mogelijk om zowel op hoofdniveau als binnen een map een .xlsx bestand te uploaden met daarin de basis voor een mappenstructuur.

Door de optie Importeer mappen template te kiezen, krijg je een upload-module waar je het betreffende Excelbestand selecteert. Zodra het bestand gevalideerd is, worden de mappen aangemaakt. 

De template voor het aanmaken van een mappenstructuur vind je hier

Om je op weg te helpen, hebben we een aantal structuren voor je gemaakt: 

Als een import niet lukt, is de kans groot dat er een speciaal teken in de template is opgenomen dat niet is toegestaan. De volgende tekens zijn niet toegestaan: 

# [ ] @ ! $ & + , ; % { } ^ ` =