Prostream update - week 36

Release #50

Berichten naar groepen sturen

Het is nu mogelijk om berichten naar groepen te sturen in de berichtenbox.

Dezelfde metadatavelden in een andere set

Wanneer je binnen een map een andere metadataset toepast, en er zaten in de oude en de nieuwe set dezelfde velden, werden de antwoorden niet meegenomen met het overzetten. Dit is opgelost, waardoor de antwoorden voor dezelfde velden blijven staan.

Mappen met dezelfde naam

Het was tijdelijk mogelijk om een map aan te maken met dezelfde naam als een andere map. Omdat dit voor verwarring kan zorgen, kan dit nu niet meer.

Unlocken van documenten met metadatavelden in de downloadnaam

Door het toevoegen van metadata aan de downloadnaam van een bestand, ontstonden er problemen wanneer een document lokaal werd bewerkt en vervolgens opnieuw werd geüpload. Dit is verholpen: de naam wordt nu gecontroleerd op basis van de metadataset.

Knoppen in het zijpaneel

Sommige knoppen in het zijpaneel aan de rechterkant in het documentenoverzicht werkten niet altijd. Dit is opgelost: alle knoppen werken weer naar behoren.

Blauw scherm bij status- of selectieveld

Een bug zorgde ervoor dat je een blauw scherm te zien kreeg wanneer je een status- of selectieveld selecteerde in metadata. Dit is nu opgelost.