Prostream update - week 3, 2024

Release #72

Verbetering: Functie

Vanaf nu kun je in jouw Prostream-profiel ook jouw functie toevoegen. Op deze manier kunnen wij jou beter helpen wanneer er zich een probleem voordoet. 

Verbetering: Downloadnaam bij integraties

Wanneer een document wordt gedeeld met een andere applicatie door middel van een integratie, wordt nu de ingestelde downloadnaam gebruikt.

Verbetering: 'Meer tonen'-knop is weg

In commentaren en in berichten werd er een ‘Meer’-knop getoond wanneer er meer dan twee bijlagen waren toegevoegd. Deze werd vaak over het hoofd gezien, waardoor berichten onvolledig leken. Daarom wordt nu de volledige lijst van bijlagen getoond.

Issue opgelost: Uploaden van nieuwe bestanden

Door een bug werden nieuw geüploade bestanden niet getoond in het documentenoverzicht. Dit is opgelost.

Issue opgelost: PDFtron of Microsoft Office

Je kunt een Microsoft Excel-, Powerpoint- of Word-document alleen nog openen met de Microsoft Office-integratie, en niet langer met PDFtron. Dit voorkomt dat er meerdere versies van een bestand naast elkaar gaan leven wanneer gebruikers in beide tools tegelijk aan het werk gaan.