Wat is een metadata set in Prostream?

Metadata en metadata sets

Metadata zijn gegevens (data) die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, het aantal pagina’s en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata bij relevante data in digitaal formaat, heeft als voordeel dat die data makkelijker gevonden kunnen worden.

Met metadata geef je documenten waardevolle context. Meta data sets zijn een samenstelling van metadata items in een vaste volgorde. Je kunt items in meerdere sets gebruiken en per set verplicht maken.

 

Metadata Sets
Sets kan je toekennen aan een map, waardoor alle documenten in die map voorzien worden van de velden in je set, en je extra context kan geven aan je documenten.

Standaard is een metadata set voorzien van de meta data items Documentnaam, Geupload op, Geupload door en Versienummer. Zelf ben je verplicht om de set een naam te geven (titel) en kun je extra items toevoegen. 

Hoe je een nieuwe metadata data set aanmaakt, lees je in het supportartikel 'Hoe maak ik een nieuwe metadata set aan in Prostream?'